Cart

Korruption og bestikkelse

Claire Groups politik om anti-korruption fastslår, at det er en vigtig værdi for os, at vi er åbne og ærlige i den måde vi laver forretning på. Vi tager skarp afstand fra korruption og bestikkelse i en hver form. Det gælder alle ansatte i koncernen og vi henstiller til vores leverandører, at de medvirker til at bekæmpe korruption i deres lokalsamfund. Vi har udarbejdet et anti-korruptions adfærdskodeks for alle ansatte, som skal støtte ledelsen hjælpe alle ansatte til at undgå konflikter mellem personlige interesser og selskabets interesser.

Vi har også gjort det klart for vores leverandører i leverandøraftalen, at hvis vores korruptionskodeks ikke overholdes, vil vi anse samarbejdet som misligholdt med deraf følgende konsekvens for samarbejdet.

Vores adfærdskodeks har bestemmelser om alt vedr. korruption og bestikkelse lige fra interessekonflikter, personlig vinding, gæstebud, favorisering af venner og familie til størrelsen af de gaver, vi giver og modtager.

Vi har også etableret en anonym klagekasse, som alle kan benytte, hvis de har mistanke om at noget uretmæssigt finder sted. Det er en person uden for huset, der vil undersøge de nærmere omstændigheder.