Cart

Miljøpolitik med kemikalie regler

Miljøpolitik
Vores miljøpolitik har fokus på at nedbringe virksomhedens CO2 påvirkning. Som virksomhed har vi også et ansvar for at påvirke den omverden vi er en del af. Vi vil løbende arbejde med at forbedre det interne og eksterne miljø ved at sætte os mål og integrere vores holdninger i vores daglige arbejde. Claire Group A/S og vore leverandører stræber efter at:

- håndtere kemikalier på en miljømæssig sikker måde
- håndtere, opbevare og bortskaffe miljøfarligt affald korrekt
- bidrage til genbrug af materialer og produkter
- reducere affald og udledninger til luft, jord og vand mest muligt

Vi samarbejder med vores leverandører, underleverandører, myndigheder, kunder og andre interessenter for at fremme en miljømæssig ansvarlig produktion uden at vi dermed vil gå på kompromis med kvaliteten. Fordi en del af vores produktion foregår i Kina og Indien vil vi gøre alt for at reducere virksomhedens CO2 udledning på grund af transporten til Europa. Mindsket CO2 er lig sparede omkostninger for os, så det giver god mening at holde skarp fokus på at benytte skib frem for fly. Det kræver imidlertid stor planlægning og et godt samarbejde mellem os og vore leverandører.

Kemikalieregler
Det er en vigtig del af vores miljøpolitik, at vi har et velfungerende kemikalie-program. Der skal bruges mange kemikalier til at fremstille tøj med optimale brugsegenskaber, men vi sætter fokus på at sikre, at tøjet ikke skader miljøet eller vores kunders sundhed. Kemikalier fra tøj kan forurene vand eller give allergiske reaktioner ved brug af tøjet. Claire Group ønsker at sikre, at der ikke er kemikalie-rester i tøjet, som kan gi? allergi eller skade miljøet. Vi anlægger en forsigtigheds-tilgang til brugen af kemikalier, og vi arbejder på at blive blandt de bedste i branchen. På flere områder har vi strengere regler end de lovmæssige mindstekrav i de lande, vi sælger til. EU har udarbejdet et regelsæt, REACH, som alle skal overholde, men Claire Groups kemikalieregler er udarbejdet af Bureau Veritas og er strengere end EU?s regler.

Alle Claire Groups leverandører skriver under på, at alt hvad der laves til os, overholder vores grænseværdier, og at leverandøren håndterer kemikalier på en miljøvenlig og sikker måde. Bureau Veritas laver regelmæssige kemikalietest af udvalgte metervarer hos vores leverandører. Vi tester også færdigvarer i Danmark, hvis der er begrundet mistanke om kemirester i tøjet. Alle leverandører får kemikalietestet deres produktion med jævne mellemrum, for vi vil gerne signalere, at vi mener det alvorligt.
Bureau Veritas håndterer vores kemikalietests helt uafhængigt af vores sociale audits og de gennemføres ikke samtidigt. Som en del af vores interne leverandørtrænings program, hjælper leverandørerne med at få viden om kemikalier ved at udlevere et Restricted Chemical Fact Sheets med gode råd til håndtering af kemikalier i produktionen.

Hvis vi finder skadelige kemikalier i en vare, vil vi tage alle nødvendige skridt til at undersøge årsagen til hændelsen. Vi vil udbedre skaden og forhindre, at noget tilsvarende gentager sig. Overtrædelse af vores kemikalieregler vil få betydning for samarbejdet med vores leverandør, da dette ikke må ske. Vi måler på testresultaterne og redegør for vores fremskridt hver år i vores årlige UN Global Compact rapport.

Clever Care kampagnen
Claire Group har tilsluttet sig vaske kampagnen Clever Care. Kampagnen appellerer til at alle forbrugere skruer ned for temperaturen, når tøjet vaskes, da undersøgelser har vist, at vask ved høje temperaturer og tørring belaster miljøet meget. Ved hjælp af enzym vaskepulver og "kold vask" metoden kan vi opnå akkurat samme resultat. I alle care labels i Claire Groups tøj henstiller vi til vores kunder, at de søger mere info herom på www.clevercare.info