Cart

Ansvarlig Leverandørstyring

Samarbejdet med leverandører
Claire Group prioriterer at have lange og tætte leverandørforhold. Dygtige leverandører er kernen i vores virksomhed. Alle leverandører udvælges med omhu, og vi samarbejder kun med leverandører, der arbejder med ordentlige arbejdsforhold for de ansatte i produktionen og som viser, at de vil tage hensyn til miljøet.

Code of Conduct
Claire Group's Code of Conduct er baseret på ILO konventionerne og FN's menneske-rettighedskonvention. Vores Code of Conduct fastlægger de minimumskrav, som vi stiller til vores leverandører. Claire Groups Code of Conduct indgår i aftalegrundlaget med leverandørerne.

BSCI
Claire Group har været medlem af BSCI (Business Social Compliance Initiative) siden 2008. BSCI er et CSR-management koncept med værktøjer til overvågning af, om Code of Conduct overholdes på de fabrikker, der producerer tøjet. Vi bruger kun leverandører, der kan leve op til kravene i BSCI konceptet, og er indstillet på at blive auditeret. Vi hjælper med at udbrede kendskabet til ansvarlig leverandørstyring i leverandørkæde ved at forvente, at vores leverandører stille samme krav til deres underleverandører. Vi samarbejder kun med leverandører, hvor vi kan få adgang til de fabrikker, der benyttes til vores produktion. Vores QC personale besøger løbende fabrikkerne i produktionsfasen.

Audits
Vi deler Code of Conduct med de øvrige europæiske BSCI medlemmer i alt 1500 selskaber indenfor fremstilling af varer til slutforbrugere. Rigtig mange fabrikker i vores produktionslande kender denne Code of Conduct. BSCI systemet er bygget op omkring kontrolbesøg (audits) hos hver enkelte leverandør min. hvert andet år, og der skal benyttes uafhængige auditører. Alle auditresultater registreres i en fælles database, som kommer alle medlemmer til gode. Dermed undgår leverandøren en masse unødige audits efter varierende Code of Conducts til forskellige kunder.Vi hjælper vores leverandører med at blive klargjort til audit. Med vores medlemskab af BSCI kan vi tilbyde alle vores leverandører gratis undervisning i BSCI konceptet, manualer til implementering, og en lang række arbejdsværktøjer.

Korrigerende handlinger
Leverandører, der har audit med småfejl skal udbedre disse fejl inden for de frister, som auditøren udstikker. Leverandører, der ikke er indstillet på at blive auditeret eller som ikke korrigerer et dårligt auditresultat vil løbende blive udfaset.

Måling af fremskridt
Claire Group opgør hvert år selskabets sociale performance hos leverandører i lande uden for EU, se vores årlige COP-rapport. Pr. 01.01 2023 er 90% (af buying volume) af vores produktion fra lande uden for EU blevet auditeret med et tilfredsstillende resultat.