Cart

Medarbejderforhold

Medarbejder- og arbejdsmiljøpolitik
Claire Group A/S opfatter sig selv som en ansvarlig virksomhed også i relation til vores ansatte. Hver enkelt medarbejder har sin plads at udfylde på holdet, og vi er indbyrdes afhængige af hinanden for at opnå succes med vores mission om at skabe tøj, der kan få modebevidste kvinder og børn til at føle sig godt tilpas. Det er vores vision at gøre dette på et bæredygtigt grundlag og derfor er det en grundværdi for Claire Group at vores ansatte interesserer sig for mode og bæredygtighed.

Livslang læring
Men virksomheder kan altid blive bedre og vi har en medarbejderpolitik, hvor vi konstant arbejder på at dygtiggøre vores ansatte, så hver enkelt er i stand til at møde fremtidens udfordrende arbejdsmarked. Det indebærer, at vi sætter tid og ressourcer af til efteruddannelse. Vi tror, at vores ansatte sætter pris på, at de har mulighed for jobrotation, og at de er så veluddannede, at de vil være attraktive for enhver arbejdsgiver.

Arbejdsmiljøforhold
Hos Claire Group A/S prioriterer vi sikkerhed, sundhed og trivsel højt og stiller krav om, at alle vores medarbejdere skal have et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Ingen skal blive syge af at gå på arbejde, og vi arbejder for at minimere antallet af arbejdsulykker ved at forebygge og registrere alle "nærved" ulykker. At overholde arbejdsmiljøloven og SA 8000 systemkravene betragter vi som minimumskrav, der skal efterleves, og vi opstiller løbende nye mål for vores arbejdsmiljøarbejde. Vi vil udvikle en sikker og sund virksomhedskultur ved til stadighed at forbedre vores arbejdsmiljø og foretage identifikation af risici ved rundering, registrering af nærved ulykker samt udarbejdelse af APV'er. Vi vil sikre et godt arbejdsmiljø ved intern uddannelse, instruktion til nyansatte samt fokus på det gode arbejdsmiljø såvel fysisk som psykisk. Vi har også fokus på de bløde værdier som sundhed, trivsel og socialt samvær, fordi vi tror at den enkeltes fysiske og mentale velbefindende har betydning for arbejdsindsatsen. Glade og tilfredse medarbejdere giver tilfredse kunder og samarbejdspartnere. Ansvaret for et godt arbejdsmiljø ligger hos vores øverste ledelse i samarbejde med de ansatte. Arbejdet foregår i arbejdsmiljøorganisationen. Ledere på alle niveauer har et ansvar for at bidrage til et godt arbejdsmiljø gennem en systematisk indsats i deres afdeling. Vores arbejdsmiljøpolitik er vedtaget i arbejdsmiljøudvalget og besluttet af direktionen. Det er et arbejdsmiljømål, at vi løbende underviser alle medarbejdere i arbejdsmiljøforhold og SA 8000 anliggender og som min. skal dette ske hvert andet år. Vi måler også på % af medarbejdere, der kan yde livreddende førstehjælp.

Mobning
Vi taler ordentligt til hinanden, og vi respekter hinandens forskelligheder og integritet. Vi hjælper hinanden, når der opstår spidsbelastninger. Hjælpsomhed og omsorg for kolleger belønnes. Vi tager stor afstand fra mobning i enhver form og hver enkelt medarbejder har pligt til at rapportere til ledelsen, hvis man overværer situationer, der kan opleves som mobning. Vi er en rummelig arbejdsplads, som tager hensyn til den enkelte medarbejders personlige forhold i videst muligt omfang. Vi støtter tankegangen om at virksomheder har pligt til at bidrage til at skabe et rummeligt arbejdsmarked. Vi har derfor jævnligt medarbejdere i jobtræning eller studerende i praktik.