Cart

CSR mål

2022

1. Sørge for at antall leverandører med fullført sosialrevisjon skal være på min. 90 % av kjøpsvolum lik BV. Av disse skal min. 85 % ha oppnådd resultatet «A» eller «B» eller «C» i henhold til Amfori – BSCI 2.0-systemet eller tilsvarende. De resterende 10 % skal være involvert i revisjonsprosessen ved som minimum å ha underskrevet Code of Conduct samt fylt ut et Selfassessment Tool, og vi vil etterstrebe å dokumentere fabrikkenes status med bildemateriale.


2. Sørge for at 95 % av Claires leverandører (BV) skal ha underskrevet Claires kjemikalieprogram og at det årlig gjennomføres minst 15 kjemikalietester av kvaliteter fra hovedleverandører i henhold til testplanen vår, som bygger på en risikovurdering.


3. Tilby relevant og oppkvalifiserende videreutdanning til alle faggrupper i huset med det overordnede formål å styrke bedriftens utvikling, herunder sørge for å opprettholde målpunktene våre. Vi etterstreber:

a. at 85 % av alle ansatte har fått opplæring i SA 8000 og hvert 2. år får oppdatering i SA 8000, arbeidsmiljø og eksterne miljøforhold.
b. at min. 15 % av alle ansatte skal være opplært i førstehjelp med hjertestarter.
c. at min. 15 % skal være opplært i grunnleggende brannslukking.
d. å ha en lik fordeling av menn og kvinner i lederstillinger eller som jobber med fortrolig arbeid.


4. Donere et samlet beløp på 200 000 kroner til sponsing, veldedighet samt kulturelle- og/eller sportsarrangementer.


5. Øke andelen varer med sertifiseringer til 55 % av total BV.


6. Sende en video eller annet minst to ganger i året vedr. selskapets status til utvalgte interessenter med sikte på å videreføre de gode relasjonene som er oppstått under covid 19.


7. Donere vareprøver og 2. sorteringsvarer minst to ganger i året til veldedige organisasjoner.


2021

1. Sikre at antallet leverandører (BV) med fullført sosial revisjon skal være på min. 88 % av BV. Av disse skal min. 85 % ha oppnådd resultatet «A» eller «B» eller «C» i henhold til Amfori – BSCI 2.0-systemet eller tilsvarende. De resterende 15 % skal være involvert i revisjonsprosessen ved som minimum å ha underskrevet Code of Conduct samt fylt ut et Selfassessment Tool, og vi vil etterstrebe å dokumentere fabrikkenes status med bildemateriale.


2. Sørge for at 95 % av Claires leverandører (BV) skal ha underskrevet Claires kjemikalieprogram og at det årlig gjennomføres minst 15 kjemikalietester av kvaliteter fra hovedleverandører i henhold til testplanen vår, som bygger på en risikovurdering.


3. Tilby relevant og oppkvalifiserende videreutdanning til alle faggrupper i huset med det overordnede formål å styrke bedriftens utvikling, herunder sørge for å opprettholde målpunktene våre. Vi etterstreber:

a. at 85 % av alle ansatte har fått opplæring i SA 8000 og hvert 2. år får oppdatering i SA 8000, arbeidsmiljø og eksterne miljøforhold.
b. at min. 15 % av alle ansatte skal være opplært i førstehjelp med hjertestarter.
c. at min. 15 % skal være opplært i grunnleggende brannslukking.
d. å ha en lik fordeling av menn og kvinner i lederstillinger eller som jobber med fortrolig arbeid.


4. Donere et samlet beløp på 300 000 kroner til sponsing, veldedighet samt kulturelle- og/eller sportsarrangementer.


5. Øke antallet styles med sertifiseringer med 10 %.


6. Minst to ganger i året skal vi sende en video eller annet vedr. selskapets status til utvalgte interessenter, med sikte på å videreføre de gode relasjonene som er oppstått under covid 19.


7. Minst to ganger i året donerer vi vareprøver og 2. sorteringsvarer til veldedige organisasjoner.


8. Inngå et samarbeid om mulighetsstudie vedr. fremtidig utvikling av en grønn forretningsplan.


2020

Sikre at antallet av leverandører (BV) med fullført sosial revisjon må være på min. 88% av BV. Av disse skal min. 85 % ha oppnådd resultatet "A" eller "B" eller "C" etterAmfori - BSCI 2.0 systemet eller tilsvarende. De resterende 15 % må være involvert irevisjonsprosessen ved som minimum å ha underskrevet Code of Conduct samt utfylle etSelfassessment Tool, og vi vil streve etter å dokumentere fabrikkenes status medbildemateriale.


Sørge for at 95 % av Claires leverandører (BV) må ha signert Claireskjemikalieprogram og at det årlig gjennomføres minst 15 kjemikalietester av kvaliteter frahovedleverandører i henhold til vår testplan som er basert på en risikovurdering.Bidra til å skape et inkluderende arbeidsmarked ved å hjelpe medarbeidere somhar mistet fotfestet, eller som synes det er vanskelig å komme inn på arbeidsmarkedet i et omfangsom tilsvarer et halvt års arbeid.


Tilby relevant og oppkvalifiserende videreutdannelse til alle faggrupper i huset meddet overordnede målet om å styrke selskapets utvikling, herunder å sikre åopprettholde våre målpunkter. Vi strever etter:


a. at 85 % av alle ansatte har mottatt SA 8000 undervisning og de hvert 2. år får enoppdatering i SA 8000, arbeidsmiljø og eksterne miljøforhold.
b. at min. 15 % av alle ansatte skal ha utdanning i førstehjelp med hjertestarter.
c. at min. 15 % må være opplært i grunnleggende brannslukking.
d. å ha en lik fordeling av menn og kvinner i ledende stillinger eller som jobber med konfidensielle arbeidsoppgaver.


Donere et samlet beløp på 175.000 kroner til sponsing, veldedighet samt kulturelle- og/ellersportsbegivenheter.


Øke antallet av styles med GOTS med 10 %.


2019

Sikre at antallet leverandører (BV) med gjennomført sosial revisjon skal være på min. 85 % av BV. Av disse skal min. 80 % ha oppnådd resultatet "A", "B" eller "C" etter Amfori ? BSCI 2.0 systemet eller tilsvarende. De resterende 20 % må være involvert i revisjonsprosessen ved som minimum å ha underskrevet våre etiske retningslinjer samt fylle ut et verktøy for egenvurdering, og vi vil tilstrebe å dokumentere fabrikkeres status med bildemateriale.


Sørge for at 90 % av Claires leverandører (BV) har underskrevet Claires kjemikalieprogram, og at det årlig gjennomføres minst 10 kjemikalietester av ferdigvarer fra hovedleverandører i henhold til vår testplan som bygger på en risikovurdering.


Tilstrebe at vi blir GOTS-sertifisert i 1. halvår.


Bidra til å skape et romslig arbeidsmarked, ved at vi sluser inn medarbeidere som har mistet fotfestet eller har problemer med å komme inn på arbeidsmarkedet i et omfang tilsvarende ½ årsverk.


Tilby relevant og kompetansehevende videreutdanning til alle faggrupper på huset med det overordnede formål å styrke virksomhetens utvikling, inkludert å sørge for å opprettholde våre målpunkter. Vi tilstreber:

- At 95 % av alle ansatte har mottatt SA 8000-undervisning og hvert 2. år får oppdatering i SA 8000, arbeidsmiljø og eksterne miljøforhold.
- At min 10 % av alle ansatte skal ha fått opplæring i førstehjelp med hjertestarter.
- At min 10 % skal ha fått opplæring i grunnleggende brannbekjempelse.
- Å ha en lik fordeling av menn og kvinner i ledende stillinger eller som jobber med fortroligt arbeide.


2018

Å prioritere relevant og kompetansehevende videreutdanning av alle faggrupper på huset med det overordnede formål å styrke virksomhetens utvikling og opprettholde våre målpunkter:

- At 95 % av alle ansatte har mottatt SA 8000-undervisning og hvert 2. år får oppdatering i SA 8000 og arbeidsmiljø.
- At min 10 % av alle ansatte skal ha fått opplæring i førstehjelp med hjertestarter.
- At min 10 % skal ha fått opplæring i grunnleggende brannbekjempelse.
- Å ha en lik fordeling av menn og kvinner i ledende stillinger eller som jobber med fortroligt arbeite.


Bidra til å skape et romslig arbeidsmarked, hvor vi sluser inn medarbeidere som har mistet fotfestet eller har problemer med å komme inn på arbeidsmarkedet i et omfang som virksomhetens forhold muliggjør.


Sikre at antallet leverandører (BV) med gjennomført sosial revisjon skal være min. 80 %. Av disse skal min. 75 % ha oppnådd resultatet "A", "B" eller "C" etter BSCI 2.0 systemet eller tilsvarende. De resterende 25 % av leverandørene (>1 %) må være involvert i revisjonsprosessen ved som minimum å ha underskrevet våre etiske retningslinjer samt fylle ut et verktøy for egenvurdering, og vi vil tilstrebe å dokumentere fabrikkens status med bildemateriale.


Sørge for at 85 % av Claires leverandører (BV) har underskrevet Claires kjemikalieprogram, og at det årlig gjennomføres minst 10 kjemikalietester av ferdigvarer fra hovedleverandørene i henhold til vår testplan.


2017

Å prioritere relevant og oppgraderende videreopplæring av alle faggrupper i huset med det overordnede formål å styrke virksomhetens utvikling, herunder å sørge for å opprettholde vår målepunkter:


- At 95% av alle ansatte har fått SA 8000 undervisning og hvert 2. år får oppdatering i SA 8000 fag og arbeidsmiljø.
- At min. 10% av alle ansatte skal få opplæring i førstehjelp med hjertestarter.
- At min. 10% må være opplært i grunnleggende brannbekjempelse.
- Å ha en balansert representasjon av kvinner og menn i ledende stillinger eller arbeider med konfidensiell arbeid.


Å arbeide dialog basert med interessenter, leverandører og underleverandører for å etablere, vedlikeholde og kontinuerlig forbedre selskapets SA 8000 resultater.

Å fortsette å bidra til å skape et mer inkluderende arbeidsliv vet at ansette folk, som har mistet sitt fotfeste eller synes det er vanskelig å komme inn på arbeidsmarkedet til en grad, som selskapets forholdene tillater det.

Å opprettholde antall leverandører (BV) med gjennomført en sosial revisjon av min. 75% av BV (2015 var 83% etter BSCI 1.0 rangeringssystem). Av dette mitt. 66% må ha fått resultatet "A" eller "B" av BSCI 2.0 system eller tilsvarende. Det er et mål at de resterende leverandørene (> 1%) skal være involvert i revisjonsprosessen i det minste å ha signert Code of Conduct og fullføre en Selfassessment Tool.

Å sikre at 90% av Claire Groupss leverandører (BV) må ha signert Claire Groups kjemiske program og at arbeidet for å få testet prøver av ferdige produkter fra sentrale leverandører skal intensiveres i 2017 i henhold til vår test plan.

Å streve for en stadig større andel av Claire Groups produksjon (BV) må være merket med Oeko-Tex 100.


2016

Å prioritere relevant og oppgraderende videreopplæring av alle faggrupper i huset med det overordnede formål å styrke virksomhetens utvikling.

At 95% av alle ansatte skal få opplæring i SA 8000 og hvert 2. år få oppdatering i emner og arbeidsmiljø i SA 8000.

At min. 10% av alle ansatte skal ha fått opplæring i førstehjelp med hjertestarter.

At min. 10% skal ha fått opplæring i grunnleggende brannbekjempelse.

Å oppnå en jevn fordeling av menn og kvinner i ledende eller betrodde stillinger samt at 80% av alle ansatte følger en kollektiv avtale.

Å arbeide dialogbasert med interessenter, leverandører og underleverandører for å etablere, opprettholde og kontinuerlig forbedre selskapets sosiale prestasjoner.

Å bidra til å skape et romslig arbeidsmiljø hvor vi vil sluse inn medarbeidere som har mistet fotfestet eller har vanskeligheter med å komme seg inn på arbeidsmarkedet.

Å opprettholde antallet leverandører (BV) med en gjennomført sosial revisjon til min 70%, hvorav 66% må ha oppnådd resultatet A eller B etter BSCI 2.0 systemet eller tilsvarende.

At de resterende 30% av leverandørene (>1%) er involvert i revisjonsprosessen gjennom som minimum å ha skrevet under på våre etiske retningslinjer samt fylt ut et egenevalueringsverktøy.

At 75% av Claire Group's leverandører (BV) har underskrevet Claire Group's kjemikalieprogram og at arbeidet med å teste stikkprøver av ferdigvarer fra hovedleverandørene intensiveres i 2. halvår 2016.


2015

Fornyelse av selskapets SA 8000 sertifisering for 2015-2018.

Å oppnå en lik fordeling av menn og kvinner i ledende stillinger eller som er i en betrodd stilling samt at 80% av alle ansatte følger en kollektiv avtale.

Å arbeide dialogbasert med interessenter for å forbedre selskapet SA 8000-resultater.

Å ha ansatte på spesielle vilkår i et omfang som virksomhetens forhold gjør det mulig.

Å øke fokus på relevant og kvalifikasjonsfremmende videreutdannelse for alle faggrupper og sikre at min. 95% av alle ansatte har fått opplæring i arbeidsmiljø og SA 8000, og at 10% er opplært i førstehjelp med hjertestarter og min. 10% har kurs i brannbekjempelse.

Å kjemikalieteste klær fra hovedleverandører i en treårs turnus.

At min. 66% av alle leverandører (innkjøpsvolum) skal være involvert i revisjonsprosessen og at min. 66% av alle leverandører skal ha oppnådd resultatet Good eller Improvement Needed etter måleskalaen i BSCI.


2013-2014

Opprettholde selskapets SA 8000-sertifisering.

Å oppnå lik fordeling av menn og kvinner i ledende stillinger eller som er i en betrodd stilling.

Å arbeide dialogbasert med interessenter for å forbedre selskapet SA 8000-resultater.

Å ha ansatte på spesielle vilkår tilsvarende ½ årsverk.

Å øke fokus på intern etterutdannelse generelt samt sikre at 98% av alle ansatte har hatt SA 8000-trening, og at 10% har fått opplæring i førstehjelp.

Å redusere forbruk av strøm, varme, avfall mv. med 5%.

Å kjemikalieteste alle klær fra hovedleverandører i en treårs turnus.

At 80% av alle ansatte følger en kollektiv avtale.

At 66% av alle leverandører (innkjøpsvolum) skal være involvert i revisjonsprosessen.

At 55% av alle leverandører skal ha gjennomført 1. revisjon, hvorav 48% skal ha oppnådd resultatet Good eller Improvement needed (ubetydelige feil).


2012

Gjennomgang og etablering av prosedyrer med henblikk på sertifisering av SA 8000.

At 43% av alle ansatte på ledelsesnivå er kvinner.

At 80% av alle ansatte er omfattet av en kollektiv avtale.

Å ha ansatte på spesielle vilkår tilsvarende 1/2 årsverk.

Å redusere forbruk av strøm, varme, avfall mv. med 10%.

Å ta stikkprøver av klær fra hovedleverandører i en treårs turnus og utføre kjemikalietest.

At 66 % av alle leverandører (innkjøpsvolum) er involvert i revisjonsprosessen i BSCI.

35 % av alle leverandører (innkjøpsvolum) må ha gjennomført revisjonen med resultatet.

Good eller Improvement needed og resten er blitt screenet.


2011

Å fastlegge endelige krav til kategorisering av A-, B- og C-leverandører og skjerpe CSR-kravene til nye leverandører.

At alle leverandører i kategori A og B har gjennomført sosiale revisjoner uten større bekymringer.

At 75% av alle leverandører har gjennomført en sosialrevisjon.


2010

Å utarbeide en CSR-rapport for året 2009.

Å heve prosentandelen av leverandører som har gjennomført en sosial revisjon til 50 % via coaching, undervisning og samarbeid.

Å jobbe med CSR i forhold til medarbeidere.


2009

Å få utarbeidet en policy for bedriftens sosiale ansvar.

Å få valgt et konsept med etiske retningslinjer.

Å implementere konseptet hos utvalgte leverandører.

Å få utviklet et styringssystem for løpende registrering av CSR-data.

Å få kommunisert CSR-strategien overfor interessenter.