Cart

Sylab - lokalt CSR prosjektet

Claire Group deltar i et lokalt prosjekt, "Sylab" i samarbeid med Innovasjons nettverket Livsstil - Bolig og Beklædning.

Målet med prosjektet er å lage en modell for tekstilproduksjon som reduserer miljøpåvirkningen og ressursforbruk. Sylab fokuserer på hvordan industrien kan utnytte de teknologiske mulighetene for å skape forutsetninger for en potensiell bekledningsproduksjon i Danmark. Robotteknologi er et betydelig skritt mot målet.

Visjonen er å flytte produksjonen av små serier og sying av oppsamlingsprøver tilbake til Danmark, gjennom utvikling av ny robotteknologi. Sylab prosjektet er et eksperimentelt laboratorium ved hjelp av optimalisering av prosesser og automatisering for å gjenopprette potensialet for bekledningsproduksjon i Danmark. Sylab er navet for utvikling, testing, integrering av sy roboter og optimalisering av sy produksjonsprosesser. Claire Group deltar i prosjektet ved å gi anlegg med eksisterende arbeidsstasjoner tilgjengelig for prosjektet og Sylab er bokstavelig talt blitt et sted hvor om 20 utvalgte entreprenører har sitt daglige arbeidsplass for ca. ett år om gangen. Her utvikler de prøvene, etablere verdikjeder og produsere små bestillingsseriene i sine egne gründer bedrifter.

"Det er en stor glede å se hvordan de unge gründere klø på med full energi og får huset vil bli summende med positivitet, sier Nikolaj Hust. Gjennom våre 40 år i bransjen har Claire Group alltid prøvd å være et innovativt selskap. Vi var de første til å flytte produksjonen til Asia og en av pionerene i utviklingen av et program for samfunnsansvar for anstendige arbeidsforhold i fabrikkene. For oss er Sylab spot-on for å utnytte robotteknologins muligheter og opprettholde kreativitet i utviklingsprosessen i eget hus. Vi er veldig glade for å være en del av denne lokale tiltak".