Cart

Etisk sertifisering

I 2012 ble Claire Group sertifisert i henhold til den internasjonale standarden SA 8000. SA 8000 er en internasjonal etisk sertifisering med krav for håndtering av leverandørkjeden. Sertifiseringen omfatter forhold som f.eks. likestilling, foreningsfrihet, arbeidsmiljø, samarbeidsklima, lønn og ikke minst overtidsarbeid og overtidsbetaling. Selskapets SA 8000-sertifikat dokumenterer at alle selskapets dokumenter og prosedyrer er gjennomgått av eksterne revisorer - en slags eksamen i etikk og ansvarlighet. Med en SA 8000-sertifisering tar Claire Group A/S et kvantesprang mot en fremtidssikring av arbeidet med sosial ansvarlighet. Kombinasjonen av SA 8000 og vårt medlemskap av leverandørstyringssystemet BSCI er et perfekt opplegg for vårt arbeid med ansvarlighet hjemme og i vår forsyningskjede. Arbeidet stopper ikke med de fine ordene på papiret, det er løpende oppfølging hvert halvår, og det må settes nye mål hvert år.

"Vi har valgt å la virksomheten vår sertifiseres med SA 8000, fordi vi mener alvor når vi snakker om menneskerettigheter og skikkelig arbeidsforhold. Samtidig vil vi gjerne bevise overfor våre leverandører at vi tør å ta "vår egen medisin". Sier Anders Hust, Claire Group A/S "Vi har jobbet med sosial ansvarlighet i 35 år. Med denne sertifisering får vi papir på at vår innsats har før frem, og det legges mer vekt bak ordene når vi snakker om menneskerettigheter og skikkelige arbeidsforhold med våre leverandører. Det gjør inntrykk at vi selv har gjennomgått den samme prosedyren som vi ber dem om å leve opp til. Det lever vi godt med. Men god CSR handler ikke bare om å kontrollere, for hva skjer dersom leverandørene slipper barna inn igjen når revisorene har gått? God CSR handler om forståelse og om å flytte seg holdningsmessig. Det vi sa til våre leverandører for flere år siden har de etterhvert tatt til seg, og nå kan de selv høste fordelen av å ha gjennomfør revisjoner ved sine fabrikker gjennom at de kan vise frem sin fabrikkrapport til alle sine kunder." sier Anders Hust og fortsetter "For leverandørene åpner eksterne revisjoner faktisk dører til flere oppdrag fra europeiske kunder. På den måten har vi vært med på å prege deres holdninger og "flyttet" dem til å ruste seg for fremtiden. En vinn-vinn-situasjon som uten tvil har gavnet samarbeidet vårt."

Claire Groups sertifikat ble fornyet i 2018.

Se sertifikatet vårt her.