Cart

Korrupsjon og bestikkelser

Claire Groups politikk om anti-korrupsjon viser at det er en viktig verdi for oss at vi er åpne og ærlige i måten vi gjør forretninger. Vi er sterkt imot korrupsjon og bestikkelser i noen form. Dette gjelder alle ansatte i konsernet, og vi appellerer til våre leverandører for å bidra til å bekjempe korrupsjon i sine lokalsamfunn. Vi har utarbeidet en anti-korrupsjons etiske retningslinjer for alle ansatte, som skal støtte administrasjonen i at hjelpe alle ansatte for å unngå konflikter mellom personlige interesser og selskapets interesser.

Vi har også gjort det klart overfor våre leverandører i leverandøravtalen at hvis vår anti-korrupsjons retningslinjer ikke er oppfylt, vil vi vurdere samarbeid som misligholdt med påfølgende innvirkning på samarbeid.

Våre etiske retningslinjer har regler om alt om korrupsjon og bestikkelser fra interessekonflikter, personlig vinning, fest, favorisering av venner og familie til størrelsen på gaver vi gir og mottar.

Vi har også etablert en anonym klage boks som alle kan bruke hvis de mistenker at noe uregelmessig oppstår. Det er en person utenfor huset som vil undersøke omstendighetene.