Cart

Kjøpsvilkår

14 dages angrerett
Når du handler på nettet og hos Clairewoman.no har du 14 dagers angrerett hvor du kan sende en melding om at du angrer kjøpet og deretter returnerer varen til oss. Angreretten løper fra den dagen du mottar varen.
Hvis fristen utløper på en helligdag, lørdag, grunnlovsdag, julaften eller nyttårsaften forlenges fristen til påfølgende hverdag. Noen varer er ikke omfattet av angreretten, men det vil i så fall fremgå i løpet av bestillingen.
For å kunne benytte deg av angreretten må du gi oss en utvetydig erklæring om dette senest 14 dager etter mottak av varen.

Retur
Hvis du angrer kjøpet, må varene leveres tilbake til:
Claire Webshops
Vika Terasse
Ruseløkkveien 3
N-0251 OSLO
Norge

Ved tilbakelevering bør du sørge for at varene er forsvarlig innpakket. Du har nemlig selv ansvaret for pakken/varene inntil vi mottar den/dem. Ta derfor vare på postkvittering samt evt. track and trace-nummer.

VIKTIG
Vi forventer at du sender varene rasket mulig etter at du har gitt beskjed om heving av kjøpet, og du må sende dem i retur senest 14 dager etter at du har meldt fra om at du angrerMerk! Vi tar ikke imot pakker som sendes i oppkrav.

Dokumentasjon for kjøpet samt returskjema
Du må vedlegge en kopi av ordrebekreftelsen eller annen dokumentasjon for kjøpet. I tillegg vil det gjøre behandlingen av returen enklere dersom du legger ved en utfylt returseddel.

Tilbakebetaling
Når vi mottar varen, sjekker vi den, og du får tilbakebetalt det beløpet du har innbetalt til oss ved kjøpet. Beløpet blir alltid overført til samme betalingsmiddel som du betalte kjøpet med. Har du f.eks. betalt med kort, tilbakeføres kjøpsbeløpet til det samme betalingskortet som du brukte ved kjøpet.

MERK:
Du kan miste kjøpsbeløpet ditt helt eller delvis. Det kan skje dersom:
Varens verdi er forringet fordi du reelt har tatt varen i bruk. Den er blitt beskadiget mens du hadde ansvaret for den. Du har håndtert varen på annen måte enn det som var nødvendig for å kunne fastslå varenes art, egenskaper og hvordan den fungerer på.

Reklamasjon - Hvis der er noe galt med varen
Kjøpet ditt er omfattet av kjøpsloven, herunder reglene for mangler. Det betyr at du enten kan få en mangelfull vare reparert, erstattet, pengene tilbake eller avslag i prisen, avhengig av den konkrete situasjonen.Det er selvfølgelig et krav at reklamasjonen er berettiget, og at mangelen ikke har oppstått som følge av feil bruk av produktet eller annen skadevoldende adferd.

Du må kontakte oss innen "rimelig tid"
Du må reklamere innen "rimelig tid" etter at du har oppdaget mangelen ved varen. Vi anbefaler at du reklamerer så raskt som mulig og innen 2 måneder etter at feilen er oppdaget.
Du kan reklamere ved å kontakte oss via e-post på: support@claire.dk eller per telefon på +45 96 60 63 00.
Du vi da få videre instrukser basert på det konkrete tilfellet.

Varen skal returneres til:
Claire Webshops
Vika Terasse
Ruseløkkveien 3
N-0251 OSLO
Norge

Når du returnerer varen ber vi deg samtidig opplyse så detaljert som mulig om hva problemet er. Bruk gjerne vår returseddel. Dette er ikke et krav, men det gjør saksbehandlingen vår enklere og reduserer ekspedisjonstiden for reklamasjonen.

Ved berettiget reklamasjon refunderer vi rimelige fraktkostnader
Er reklamasjonen berettiget refunderer vi naturligvis dine rimelige fraktkostnader for å sende varen i retur til oss. I motsatt fall må du selv dekke alle utgifter til transport. Husk at varen alltid må sendes i forsvarlig emballasje og du må ha kvittering for forsendelsen. Du har nemlig selv ansvaret for pakken/varene inntil vi mottar den/de. Ta derfor vare på postkvittering inkl. opplysning om fraktkostnader samt evt. track'n'trace-nummer. Merk! Vi tar ikke imot pakker som sendes i oppkrav eller lignende.