Cart

Ansvarlig Leverandørstyring

Samarbeid med leverandører
Claire Group prioritere å ha lange og nære leverandørforhold. Dyktige leverandører er kjernen i vår virksomhet. Alle leverandører er valgt med omhu, og vi samarbeider kun med leverandører som jobber med anstendige arbeidsvilkår for ansatte i produksjon og viser at de vil respektere miljøet.

Code of Conduct
Claire Groups Code of Conduct er basert på ILO-konvensjoner og FNs menneskerettighetskonvensjonen. Våre etiske retningslinjer definerer minimumskravene som vi krever av våre leverandører. Claire Groups etiske retningslinjer er en del av kontraktsgrunnlaget med leverandører.

BSCI
Claire Group har vært medlem av BSCI (Business Social Compliance Initiative) siden 2008. BSCI er en CSR management konsept med verktøy for å overvåke om de etiske retningslinjene holdes på fabrikker som produserer klærne. Vi bruker kun leverandører som kan møte kravene i BSCI konseptet, og er villig til å bli revidert. Vi bidrar til å øke bevisstheten om ansvarlig supply chain management innen forsyningskjeden ved å forvente at våre leverandører stiller tilsvarende krav til sine leverandører. Vi samarbeider kun med leverandører, hvor vi kan få tilgang til de fabrikkene som benyttes for vår produksjon. Våre QC ansatte jevnlig besøk fabrikker i produksjonsfasen.

Revisjoner
Vi deler de etiske retningslinjene med de andre europeiske BSCI medlemmer, totalt 1.500 selskaper i produksjon av varer for sluttbrukere. Mange fabrikker i våre produksjonslande vet dette Code of Conduct. BSCI systemet er bygget rundt inspeksjoner (revisjon) av hver enkelt leverandør min. annethvert år, og vil bruke uavhengige revisorer. Alle revisjonsresultater er registrert i en felles database, noe som vil komme alle medlemmene til gode. Dette unngår leverandør mye unødvendig revisjoner av varierende Code of Conduct for ulike kunder.
Vi hjelper våre leverandører til å være klar for revisjon. Med vårt medlemskap i BSCI kan vi tilby alle våre leverandører gratis opplæring i BSCI konsept, manualer for gjennomføring, og et bredt spekter av redskaper.

Korrigerende tiltak
Leverandører som har revisjon av små feil må rette disse feilene innenfor de frister som revisor setter. Leverandører som ikke er forberedt på å bli revidert eller ikke rette opp en dårlig auditresultat vil gradvis bli faset ut.

Måle fremgang
Claire Group evaluerer hvert år selskapets samfunnsmessige resultater fra leverandører i lande utenfor EU, se vår årlige COP rapport. Pr. 01.01 2023 er 90% (for å kjøpe volum) av vår produksjon fra land utenfor EU revidert med tilfredsstillende resultater.