Cart

Medarbeiderforhold

Medarbeider- og arbeidsmiljøpolicy
Claire Group A/S oppfatter seg selv som en ansvarlig virksomhet også i forhold til våre ansatte. Hver enkelt medarbeider har sin plass å fylle på laget, og vi er innbyrdes avhengige av hverandre for å oppnå suksess med vår misjon om å lage klær som kan få motebevisste kvinner og barn til å føle velvære. Det er vår visjon å gjøre dette på et bærekraftig grunnlag, og derfor er det en grunnverdi for Claire Group at våre ansatte interesserer seg for mote og bærekraft.

Livslang læring
Men virksomheter kan alltid bli bedre, og vi har en medarbeiderpolicy hvor vi konstant jobber med å gjøre våre ansatte dyktigere, slik at hver enkelt er i stand til å møte fremtidens utfordrende arbeidsmarked. Det innebærer at vi setter av tid og ressurser til etterutdannelse. Vi tror at våre ansatte setter pris på at de har mulighet for jobbrotasjon, og at de er så velutdannet at de vil være attraktive for enhver arbeidsgiver.

Arbeidsmiljøforhold
Hos Claire Group A/S prioriterer vi sikkerhet, helse og trivsel høyt, og vi stiller krav om at alle våre medarbeidere skal ha et trygt og sunt arbeidsmiljø. Ingen skal bli syke av å gå på jobb, og vi jobber for å redusere antallet arbeidsulykker gjennom å forebygge og registrere alle "nestenulykker".
Å overholde arbeidsmiljøloven og systemkravene i SA 8000 anser vi som minimumskrav som må etterleves, og vi setter løpende opp nye mål for vår arbeidsmiljøinnsats.
Vi vil utvikle en trygg og sunn virksomhetskultur ved å hele tiden forbedre vårt arbeidsmiljø og identifisere risiko ved inspeksjon, registrering av nestenulykker samt utarbeidelse av APV-er. Vi vil sikre et godt arbeidsmiljø gjennom intern opplæring, instruksjon av nyansatte samt fokus på det gode arbeidsmiljø både fysisk og psykisk.
Vi har også fokus på myke verdier som helse, trivsel og sosialt samvær, fordi vi tror at den enkeltes fysiske og mentale velvære har betydning for arbeidsinnsatsen. Glade og fornøyde medarbeidere gir tilfredse kunder og samarbeidspartnere.
Ansvaret for et godt arbeidsmiljøet ligger hos vår øverste ledelse i samarbeid med de ansatte. Arbeidet foregår i arbeidsmiljøorganisasjonen. Ledere på alle nivåer har et ansvar for å bidra til et godt arbeidsmiljø gjennom systematisk innsats i sin avdeling. Vår arbeidsmiljøpolicy er vedtatt i arbeidsmiljøutvalget og besluttet av direksjonen.
Det er et arbeidsmiljømål at vi løpende gir alle medarbeidere opplæring i arbeidsmiljøforhold og SA 8000-relaterte saker, og som min. skal dette skje annet hvert år. Vi måler også i % av medarbeidere som kan yte livreddende førstehjelp.

Mobbing
Vi snakker ordentlig til hverandre, og vi respekter hverandres ulikheter og integritet. Vi hjelper hverandre når det oppstår ekstra belastninger i form av arbeidstopper. Hjelpsomhet og omsorg for kolleger belønnes. Vi tar på det sterkeste avstand fra mobbing i enhver form, og hver enkelt medarbeider har plikt til å rapportere til ledelsen hvis man oppdager situasjoner som kan oppleves som mobbing.
Vi er en romslig arbeidsplass som tar hensyn til den enkelte medarbeiders personlige forhold i videst mulig omfang. Vi støtter tankegangen om at virksomheter har plikt til å bidra til å skape et romslig arbeidsmarked. Vi har derfor jevnlig medarbeidere i jobbtrening eller studenter i praksisplass.